Bayside Church

99-101 Argus St., Cheltenham, Victoria, Australia, 3192